Obnova

Obnova  Rodinkova


Ďakujeme vám, že máte ochotu podieľať sa na obnove ubytovacej časti Rodinkova
nevyhnutnou výmenou elektroinštalácie a s ňou spojených rekonštrukčných prác. 

Môžete tak urobiť  získaním ubytovacích poukazov alebo poskytnutím bezúročnej pôžičky Rodinkovu.